Pakalpojuma sniedzējiem

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas sistēmas sadaļa SPRK reģistrētiem elektronisko sakaru komersantiem

Pieslēgties mērīšanas rīkam

Informācija pakalpojuma sniedzējiem

ITEST Jums kā Regulatorā reģistrētam elektronisko sakaru komersantam sniedz informāciju par interneta piekļuves pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem, kvalitātes rādītāju noteikšanas un uzraudzības principiem, kā arī nodrošina iespēju izmantot Regulatora Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas sistēmu savu mērījumu veikšanai, mērījumu rezultātu uzkrāšanai un apkopošanai. Ja esat interneta pakalpojumu sniedzējs un vēlaties izmantot mērīšanas sistēmu,  ITEST piekļuves rekvizītu saņemšanai Jums jānoslēdz atbilstošas formas līgums. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas nosacījumi pieejami Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumos.

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma paredzēta interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu veikšanai starp Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri un pieslēguma punktam pieslēgtu galiekārtu, nodrošinot pakalpojuma kvalitātes novērtējumu posmā starp pieslēguma punktu un Latvijas interneta apmaiņas punktu. Kontroles sistēmas mērījumi izmantojami Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos ietverto prasību izpildei.

Detalizētāki mērīšanas principi un nosacījumi ietverti ITEST sadaļā „Mērīšanas metodika”. Par visu regulēto nozaru aktuālajiem jautājumiem un saistošajiem normatīvajiem dokumentiem informācija pieejama Regulatora mājas lapā www.sprk.gov.lv