Mērīšanas metodika

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas principi, mērījumu tehnoloģija un mērījumu veikšanas nosacījumi

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas apraksts un mērījumu metodika

1. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma (turpmāk – kontroles sistēma) veic interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus (turpmāk – mērījumi) starp diviem punktiem: Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri (turpmāk – kontroles serveris) un galiekārtu, nodrošinot pakalpojuma kvalitātes novērtējumu posmā starp pieslēguma punktu un Latvijas interneta apmaiņas punktu.

2. Kontroles sistēma sastāv no kontroles servera un interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles programmnodrošinājuma.

Description: Kontroles sistēmas arhitektūra

Kontroles sistēmas arhitektūra

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu uzsākšanas nosacījumi.

3. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu (turpmāk – mērījumi) laikā pie pieslēguma punkta jābūt pieslēgtam tikai galiekārtai (datoram), no kuras tiek veikti mērījumi.

4. Mērījumiem izmantotajā galiekārtā ir jāaizver visas programmas, kas nozīmīgi noslogo interneta pieslēgumu, piemēram, e–pasta programmas, failu apmaiņas programmas u.c.

5. Mērījumu veikšanai izmantoti TCP interneta protokola 80 un 8001 porti, kā arī TCP un UDP interneta protokolu 20000 un 20001 porti.

6. Mērījumiem izmantotajā galiekārtā jābūt uzstādītam JAVA programmnodrošinājumam.

7. Ugunsmūra un PROXY parametriem jāatļauj iepriekš minēto portu izmantošana un JAVA programmnodrošinājuma pieslēgšanās ārējiem resursiem.

8. Mērījumiem izmantotajam pieslēgumam jābūt IP adresei no Latvijas IP adrešu diapazona.

9. Izmantojot attālināto datu kompresiju, mērījumu pakalpojums nav pieejams, ja tiek izmantots ārpus Latvijas esošs starpniekserveris. Šādu tehnoloģiju izmanto, piemēram, pārlūkprogrammas Opera Mini un Opera Mobile.

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu kārtība.

10. Mērījumi tiek inicializēti pieslēguma punktā pievienotās galiekārtas interneta pārlūkprogrammā atverot kontroles sistēmas mājas lapas adresi.

11. Mērījuma lapā tiek nodrošināta piekļuve mērījumu inicializācijas sīklietotnei (angl. applet).

12. Inicializējot sīklietotni kontroles sistēma nosaka vai ir pieejams „socket-to-socket” datu pārraides veids, ja nav, tad tiek inicializēts http datu pārraides protokols.

13. Kontroles serveris veic pilnībā kompresēta 10 Mb apjoma faila „data.bin” lejupielādi un augšupielādi pieslēguma punktam pievienotai galiekārtai. Mērījuma laikā pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no konkrētā mērītā interneta pieslēguma parametru vērtībām. Mērījumu datu plūsmai tiek izmantota protokola TCP viena sesija.

14. Pēc iepriekšminētā faila augšupielādes un lejupielādes kontroles serveris veic sekojošu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes parametru aprēķinu:

14.1. Pakešu zuduma koeficients (angl. Packet Loss Ratio) – parametrs, kas procentos nosaka zaudēto pakešu attiecību pret kopējo nosūtīto pakešu skaitu. Pakešu zudumu nosaka izmantojot šādu formulu:

Description: Pakešu zuduma formula, kur:

14.2. Latentums (angl. Latency) – parametrs, kas milisekundēs raksturo laika aizturi starp pakešu sūtīšanu un saņemšanu posmā no pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam abos virzienos. Latentumu nosaka izmantojot šādu formulu:

Description: Latentuma formula, kur:

14.3. Trīce (angl. Jitter) – parametrs, kas milisekundēs nosaka laika aiztures nevienmērību starp pakešu sūtīšanu un saņemšanu, kas rodas tīkla ierobežotas caurlaides spējas dēļ, piemēram, pārslodze, maršruta maiņa, pakešu zudumi u.c.; Trīci nosaka izmantojot šādu formulu:

Description: Trīces formula, kur:

14.4. Pieslēguma ātrums – parametrs, kas kilobitos sekundē raksturo informācijas apmaiņas ātrumu (augšupielādes/lejupielādes) datu kanālā, posmā no pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam. Pieslēguma ātrumu nosaka izmantojot šādu formulu:

Description: Pieslēguma ātruma formula, kur:

Īpašas piezīmes.

15. Gadījumā, ja pieslēguma ātrums maģistrālajam tīklam pārsniedz 100 megabiti sekundē, tad iespējama mērījumu rezultātu kļūda 1% robežās, tomēr jāņem vērā, ka uzrādītās pieslēguma parametru vērtības kļūst atkarīgas galvenokārt no pieslēguma nodrošinājuma veida (īpaši optiskajiem pieslēgumiem), kā arī no galiekārtas operētājsistēmas iestatījumiem, kas var ietekmēt mērījumu rezultātu.

16. Kontroles serveris ir pieslēgts Latvijas interneta apmaiņas punktam un izvietots Rīgā, Pērses ielā 2.