Ko mēs darām

Kvalitātes mērījumi

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 59.panta pirmo un otro daļu Regulators uzrauga elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, nosakot elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības, pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas kārtību, kā arī veicot pakalpojumu kvalitātes mērījumus, tajā skaitā interneta piekļuves pakalpojumam.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi nosaka elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas kārtību.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika nosaka kārtību, kādā Regulators veic elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus.

Regulatora kvalitātes mērījumi notiek atbilstoši ikgadējam mērījumu plānam, kas nosaka katram atbilstošajam elektronisko sakaru pakalpojumam veicamo mērījumu apjomu.

Pakalpojumu kvalitātes mērījumus Regulators veic šādiem pakalpojumiem:

  • balss telefonijas pakalpojums fiksētajā un mobilajā telefonu tīklā, kā arī starp dažādu pakalpojuma sniedzēju telefonu tīkliem;
  • īsziņu pakalpojums mobilajā telefonu tīklā un starp dažādu pakalpojuma sniedzēju mobilo telefonu tīkliem;
  • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;
  • interneta piekļuves pakalpojums.

Balss telefonijas un īsziņu pakalpojumu kvalitātes mērījumiem Regulators izmanto specializētu Telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmu, savukārt interneta piekļuves pakalpojumam Regulators lieto tai paredzētu Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmā nodrošināta vienota mērīšanas principa un algoritmu izmantošana gan Regulatora, gan interneta pakalpojuma sniedzēju mērījumiem, kā arī lietotāju veiktajiem mērījumiem.


Par mums

Kontakti