Ko mēs darām

Kvalitātes mērījumi

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 59.panta pirmo un otro daļu Regulators uzrauga elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, nosakot elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības, pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas kārtību, kā arī veicot pakalpojumu kvalitātes mērījumus, tajā skaitā interneta piekļuves pakalpojumam.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi nosaka elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas kārtību.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika nosaka kārtību, kādā Regulators veic elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus.

Regulatora kvalitātes mērījumi notiek atbilstoši ikgadējam mērījumu plānam, kas nosaka katram attiecīgajam elektronisko sakaru pakalpojumam veicamo mērījumu apjomu.
Pakalpojumu kvalitātes mērījumus Regulators veic:

  • balss telefonijas pakalpojumam fiksētajā un mobilajā telefonu tīklā;
  • interneta piekļuves pakalpojumam.

Balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes mērījumiem Regulators izmanto specializētu Telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmu, savukārt interneta piekļuves pakalpojuma mērījumiem Regulators izmanto Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma nodrošina vienota mērīšanas principa un algoritmu izmantošana gan Regulatora, gan interneta pakalpojuma sniedzēju mērījumiem, kā arī lietotāju veiktajiem mērījumiem.


Par mums

Kontakti