Ko mēs darām

Pakalpojumu kvalitātes nodaļa

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 59.panta pirmo un otro daļu Regulators uzrauga elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti. Funkcionāli pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un mērījumu veikšanu nodrošina Regulatora struktūrvienība Elektronisko sakaru un pasta departamentā – Pakalpojumu kvalitātes nodaļa. Kopējā Regulatora struktūra pieejama šeit.

Pakalpojumu kvalitāte ir nozīmīgs kritērijs, kas jāņem vērā, izvēloties vai mainot pakalpojuma sniedzēju jeb komersantu. Katram pakalpojuma lietotājam būtiska ir iespēja saņemt informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstību noteiktām prasībām, par kvalitātes uzlabošanās vai pasliktināšanās tendencēm, kā arī par pakalpojumu kvalitātes salīdzinājumu starp dažādiem komersantiem.

Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus. Komersantu pienākums ir katra gada sākumā iesniegt Regulatoram pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības – kvalitātes deklarācijas, kas nosaka plānotos jeb prognozētos pakalpojumu kvalitātes radītājus esošajam gadam. Komersantu iesniegtās pakalpojumu kvalitātes deklarācijas pieejamas šeit.

Informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi Regulators apkopo Kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp tirgus dalībniekiem, atsevišķiem pakalpojumu kvalitātes rādītājiem sniedzot to izmaiņu tendences arī vairāku gadu griezumā. Regulatora izstrādātie pakalpojumu kvalitātes pārskati pieejami šeit.


Par mums

Kontakti