Ziņas - Pakalpojumu sniedzējiem


Aktuālās ziņas pieejamas Regulatora mājaslapā

Datums: 07.07.18

Visas jaunākās ziņas un informācija par aktualitātēm pieejama Regulatora mājaslapā

Lasīt ziņu

Apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2016.gadu

Datums: 04.04.17

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2017.gada 30.marta sēdē apstiprināja Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu par 2016.gadu..

Lasīt ziņu

Jauninājums mērīšanas sistēmas programmatūrai

Datums: 25.11.16

Regulators informē, ka ir veikts ITEST mērīšanas programmatūras jauninājums. Ja iepriekš esat veicis mērījumus ITEST…

Lasīt ziņu

Ja ITEST mērījums ir neveiksmīgs

Datums: 27.10.16

Regulators informē, ka atsevišķiem interneta pieslēgumiem datora programmatūru jauninājumu un konfigurācijas dēļ šobrīd var neizdoties iegūt mērījuma rezultātu – tiek saņemts paziņojums: Mērījums neveiksmīgs…

Lasīt ziņu

ITEST nedarbojas Google Chrome pārlūkā

Datums: 10.09.15

Informējam, ka ITEST šobrīd nedarbojas Google Chrome pārlūkā

Lasīt ziņu

Ja nevar izmērīt interneta kvalitāti Google Chrome pārlūkā

Datums: 24.04.15

Saistībā ar pēdējiem atsevišķu programmatūru jauninājumiem, iespējams, ka ITEST mērījums nenotiek, ja izmantojiet Google Chrome interneta pārlūkprogrammu. Lai mērījums būtu veiksmīgs, nepieciešams atļaut Chrome izmantot NPAPI spraudņus.

Lasīt ziņu

Apstiprināts 2013.gada Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats

Datums: 27.03.14

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 26.marta sēdē apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2013.gadu. Reizi gadā SPRK izstrādā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu, kurā apkopo pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus.

Lasīt ziņu

Atgādinājums par pakalpojumu kvalitātes deklarāciju un pārskatu iesniegšanu

Datums: 16.01.14

Regulators informē, ka 2014.gada 1.janvārī stājās spēkā  Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi, kuros ir ieviestas būtiskas izmaiņas saistībā ar iesniedzamo informāciju par pakalpojumu kvalitāti..

Lasīt ziņu

Konsultācija par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību jauninājumiem

Datums: 27.09.13

Šī konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par SPRK izstrādātajiem Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un Noteikumu par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē projektiem. Noteikumu projektos ietvertais samazinās elektronisko sakaru komersantiem SPRK iesniedzamās informācijas slogu, kā arī vienkāršos atsevišķu parametru uzskaiti. Paredzētas izmaiņas arī attiecībā uz universālo pakalpojumu, iekļaujot vienkopus universālā pakalpojuma kvalitātes prasības…

Lasīt ziņu

No 2013.gada 22.aprīļa tiek mainīta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas juridiskā un faktiskā adrese

Datums: 17.04.13

Informējam, ka no 2013.gada 22.aprīļa tiek mainīta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) juridiskā un faktiskā adrese.
Turpmāk SPRK galvenais birojs atradīsies Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039.
Citi iestādes rekvizīti, kā arī SPRK tālruņu numuri un e-pasta adreses mainītas netiek.

Lasīt ziņu

Apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats

Datums: 27.03.13

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 2013.gada 27.marta sēdē Apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2012.gadu. SPRK savas darbības ietvaros uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Reizi gadā SPRK izstrādā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu, kurā apkopo pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus.

Lasīt ziņu

Atgādinājums par pakalpojumu kvalitātes deklarāciju un pārskatu iesniegšanu

Datums: 17.01.13

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atgādina, ka saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem elektronisko sakaru komersantiem līdz 2013.gada 1.februārim jāiesniedz informāciju par sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt ziņu

Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem

Datums: 09.01.13

Pēc Datu valsts inspekcijas lūguma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija publicē informāciju par elektronisko sakaru komersantu pienākumu iesniegt Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem par 2012.gadu.

Lasīt ziņu

SPRK interneta pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmai jauna saskarne

Datums: 13.12.12

No šīs nedēļas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izveidotā interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma ITEST darbojas ar jauna dizaina saskarni. Jaunais saskarnes dizains ir mūsdienīgāks un lietotājam draudzīgāks, turklāt vienlaikus ar šo jauninājumu sistēmā izveidotas arī papildu informatīvas sadaļas tās lietotājiem – skaidrojumi un apraksti.

Lasīt ziņu

Sūdzību skaits par elektronisko sakaru pakalpojumiem septembrī pieaug, bet pērnā gada rādītājs, visticamāk, sasniegts netiks

Datums: 08.10.12

Pēc vasaras atvaļinājumu sezonas septembrī pieaudzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) saņemto sūdzību skaits par elektronisko sakaru pakalpojumiem. Ja trijos vasaras mēnešos iedzīvotāju sūdzību praktiski nebija, septembrī saņemtas uzreiz sešas sūdzības. Lai arī šis skaits šķiet neliels, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tas uzrāda ievērojamu kāpumu.

Lasīt ziņu