Konsultācija par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību jauninājumiem

Datums: 27.09.13


Šī konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par SPRK izstrādātajiem Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un Noteikumu par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē projektiem.

Tehnoloģiju paaudžu attīstības un maiņas dēļ atsevišķi elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes rādītāji kļūst neaktuāli vai to vietā ir jānosaka citi, tādēļ ieviešamas atbilstošas izmaiņas normatīvajos aktos, kas arī ar noteiktu regularitāti tiek pārskatītas.

Noteikumu projektos ietvertais samazinās elektronisko sakaru komersantiem SPRK iesniedzamās informācijas slogu, kā arī vienkāršos atsevišķu parametru uzskaiti. Paredzētas izmaiņas arī attiecībā uz universālo pakalpojumu, iekļaujot vienkopus universālā pakalpojuma kvalitātes prasības, kas līdz šim bija noteiktas atsevišķi. Optimizēti arī citi kvalitātes parametri, iespēju robežās parametrus vienkāršojot tiem pakalpojumiem, kam tie bija ļoti detalizēti, piemēram, universālā pakalpojuma prasību dēļ, apjomīgs parametru klāsts bija attiecināts uz visiem komersantiem, kas sniedz balss telefoniju fiksētajā tīklā.

Detalizētāka informācija par plānotajiem jauninājumiem iekļauta Konsultāciju dokumentā par Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un Noteikumu par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē projektiem.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam SPRK iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv 30 dienu laikā no paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.