Aktuālās ziņas pieejamas Regulatora mājaslapā

Datums: 07.07.18

Visas jaunākās ziņas un informācija par aktualitātēm pieejama Regulatora mājaslapā www.sprk.gov.lv