Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem

Datums: 09.01.13

Pēc Datu valsts inspekcijas lūguma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija publicē informāciju par elektronisko sakaru komersantu pienākumu iesniegt Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem par 2012.gadu līdz 2013.gada 1.februārim, kā arī informācijas sniegšanai sagatavoto ieteicamo formu. Lūdzu skatīt pielikumā pievienoto dokumentu.