Atgādinājums par pakalpojumu kvalitātes deklarāciju un pārskatu iesniegšanu

Datums: 16.01.14


Regulators informē, ka 2014.gada 1.janvārī stājās spēkā  Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi, kuros ir ieviestas būtiskas izmaiņas saistībā ar iesniedzamo informāciju par pakalpojumu kvalitāti.

Galvenās Noteikumos ieviestās izmaiņas:
- samazināts noteikto parametru klāsts balss telefonijas pakalpojumam fiksētajā telefonu tīklā;
- komersantiem, kuri sniedz nomāto līniju pakalpojumu, turpmāk vairs nav jāiesniedz Regulatoram informācija par nomāto līniju pakalpojuma kvalitāti;
- ieviesti precizējumi saistībā ar interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumiem noteiktajām kvalitātes prasībām;
- noteiktas universālā pakalpojuma kvalitātes prasības.

Regulators atgādina, ka saskaņā ar Noteikumiem elektronisko sakaru komersantiem līdz 2014.gada 1.februārim jāiesniedz informāciju par sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti. Ja komersants nav uzsācis pakalpojumu sniegšanu, tad informāciju par pakalpojumu kvalitāti nav jāiesniedz, bet uzsākot pakalpojumu sniegšanu, komersantam ne vēlāk kā vienu kalendāro dienu pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, jāiesniedz pakalpojumu kvalitātes deklarācija atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem.

Regulators aicina elektronisko sakaru komersantus, izmantot iesniedzamās informācijas veidlapu formas, kuras ir pieejamas šeit:
- Pakalpojumu Kvalitātes deklarācijas
- Kvalitātes pārskati

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar pakalpojumu deklarācijām vai atskaitēm sazinieties ar Pakalpojumu kvalitātes nodaļu pa tālruni 67097239 vai 67097204.