Atgādinājums par pakalpojumu kvalitātes deklarāciju un pārskatu iesniegšanu

Datums: 17.01.13


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atgādina, ka saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem elektronisko sakaru komersantiem līdz 2013.gada 1.februārim jāiesniedz informāciju par sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti. Ja komersants nav uzsācis pakalpojumu sniegšanu, tad informāciju par pakalpojumu kvalitāti nav jāiesniedz, bet uzsākot pakalpojumu sniegšanu, komersantam ne vēlāk kā vienu kalendāro dienu pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, jāiesniedz pakalpojumu kvalitātes deklarācija atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem.

Iesniedzamās informācijas veidlapu formas ir pieejamas šeit:
Pakalpojumu Kvalitātes deklarācijas
Kvalitātes pārskati

Vēršam Jūsu uzmanību, ka elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes deklarācijā elektronisko sakaru komersants norāda prognozētas jeb plānotās elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības. Savukārt, kvalitātes pārskatā par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi elektronisko sakaru komersantam jānorāda iepriekšējā gada laikā apkopotās pakalpojumu kvalitātes parametru statistiskās un veikto parametru mērījumu rezultātu vērtības.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar pakalpojumu deklarācijām vai atskaitēm sazinieties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Pakalpojumu kvalitātes nodaļu pa tālruni 67097239 vai 67097204.